Szólásmondások Kismaroson

Stanley | 2011.04.01. 13:06

Szólásmondások Kismaroson

 

Rixer Gusztáv:Kismaros három százada

 

Te Kros soll vor teine Tér wokse –Ne lépj ki a házadból és senki ne nyissa rád az ajtót.Ez

súlyos átkozódás.

Fu’ te Arweit is noch niemand k’storwe-A munkába még senki nem halt bele

Fiel und fein,tes khon net sein-Sok és finom nem lehet egyszerre

Tie Khú mit trekigen Swáf schmutzt ten Stall- Piszkos farkú tehén bepiszkítja az istállót

Wer fiel rendet,liegt fiel-Aki sokat beszél,sokat hazudik

Tie Khinde und tie Narre’ sohen tie Wahrheit-A gyerekek és a bolondok mindig

megmondják az igazat

Nase Ápril,khiele Máj pringt Frucht und Háj-Esős április,hűvös május gyümölcsöt,szénát

hoz

Ein Khu teckt alle Armut zu-Egy tehén megszüntet minden szegénységet

Wer schimpft,ter khauft-Aki ócsárol,az vásárol

Tume hot a Klick-A butának szerencséje van

Wos vom Hirn fehlt,steckt in Fies-Ha valamit elfelejtettünk ,újra meg kell tennünk az utat

 

Mennyi bölcsesség,mennyi tapasztalat,mennyi igazság és aktualitás van ezekben a

mondatokban!(Szerk.)