Nagymaros

„Néha úgy elfogytunk, magunk sem találtuk magunkat.

Néha a magyar is idegen volt,

Néha az idegenből lett a legjobb magyar”

(Babits Mihály)

„Nagymarosi Dunai Svábok Közössége” civil szervezet

bemutatkozása:

Bizonyára már ismert Önök előtt, hogy 2006, május 26-án

22 fővel megalakult városunkban „Nagymarosi Dunai Svábok

Közössége” elnevezésű önszerveződő csoport.

Cél: a sváb identitás megtartása, a sváb kultúra felelevenítése,

múltunk megtartása, jövőnk tervezése.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy városunk lakosságának

megközelítőleg 60 %-a sváb származású, szüleik, nagyszüleik

által. A történelmi források szerint az 1700 évekre vezethető

vissza a Mainz-ból betelepített sváb lakosság ittléte, akik

szorgalmukkal felvirágoztatták többek között a szőlő

és gyümölcstermesztést. 1772-ben nagy építkezések,

beruházások kezdődtek, ekkor épült Nagymaros központja,

újra boltozták a templomot, kálváriát és református

templomot, továbbá serfőző és vámszedő házat építettek.

A kereskedelem fellendült, és a kereskedelmi ellátás már

1945 előtt városi színvonalúvá vált. Kofahajók szállították

Budapestre, Bécsbe a szőlőt és barackot, egyúttal híres és

kedvelt nyaralóhellyé téve a települést.

A II.világháború végén a kollektív büntetés egyik formájaként

1946.január 4-én életbe lépett a kitelepítésről szóló

végrehajtási rendelet, melyet Nagymaroson is érvényesítettek.

Családok élete tört ketté, a tragikus sors városunk szinte

minden családját valamilyen szinten érintette.

Embertől otthonát, környezetét, faluját, házát, földjét,

kenyerét emberségesen elvenni nem lehet, és nem is lehetett!!!

Sok család életét törte ketté a 1946-47 évben történt

kitelepítés, örök nyomot hagyva az emberek lelkében,

életvitelében (Lásd :a Közösségünk által 2006 aug.27-én a

Mainzi utcában lévő emléktáblát a kitelepítettek emlékére).

Azonban, ahogy múlt az idő, törekvésünk eredményt hozott.

Az emlékeket leküzdve a lakosság köréből már nyíltan

is felvállalták nemzetiségi hovatartozásukat. Így 56 fő

kinyilatkoztatásával 2010. október 18-án törvényes kereteken

belül megalakult a Donauschwäbische Selbstverwaltung in

Grossmarosch – Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros

elnevezéssel Önkormányzatunk.

S bár nem a szomorú emlékek felelevenítése a cél,

fontos, hogy tudjunk és merjünk a megpróbáltatásokról,

meghurcoltatásokról beszélni - azonban még fontosabb, hogy

közösségünk által mindenki megismerje az itt élők kedves,

vidám, vendégszerető tulajdonságait, melyet helyi nemzetiségi

rendezvények soraival is bizonyítani szeretnénk.

Várunk tehát mindenkit,- svábot és nem svábot - akik

szeretnének a sváb nemzetiségi kultúra és a hagyományok

megtartásában részt venni.

Ivor Andrásné

Dunai Svábok Önkormányzatának

elnöke