Szent József

Stanley | 2011.04.04. 10:39
Szent József

Március 20-án a nagymisén szentelte fel Dr.Beer Miklós püspök úr templomunkban Szent
József faragott szobrát. A szobor Nádor Feri bácsi kívánsága volt. Ezt testvére Néder Tercsi
néni tudta már csak teljesíteni, mert Feri bácsi sajnos már nincs közöttünk. A szobor elkészült,
méltó párja a mellette álló, szintén faragott Szűz Mária szobornak. A felszentelés után a
Nachtigall kórus német nyelven énekelt egy csodaszép Ave Mariat, a mise alatt a templom
kórusa adott szolgálatot.
Püspök úr megemlékezett sváb őseinkről. Példaként hozta fel őket, mert óriási hit és remény
kellett ahhoz, hogy elinduljanak az őshazából, ide a bizonytalanságba. Nehéz időkben nekünk
is ilyen erős hitre van szükségünk, hogy ne tévedjünk el az élet útvesztőjében.
Az egyház a családok évének nyilvánította 2011-t. Most a Szent József szoborral
templomunkban is együtt van a szent család- állapította meg örömmel a plébános úr,
megköszönve ezt az értékes adományt.
Köszönjük mi is a falu nevében!