Nagyböjt idején

Rixer Gusztáv | 2011.03.31. 14:55

Nagyböjt idején

 

Vasárnap délutánonként 3 órakor, keresztúti ájtatosságot végeztek a templomban. Kismarosnak nincs kálváriája, ezért a templomban lévő festmények stációi előtt (szám szerint 14), mondták el az imát. A templomban egyébként az elhelyezkedési rendet a mindenkori íratlan szabály határozta meg. A templom bal oldalán a nők ültek,a padok előtt a kislányok álltak. A férfiak a jobb oldali padsorokban foglaltak helyet, előttük az iskolás fiúk álltak. A serdülőkorú lányok a padsorok belső oldalán álltak egymás mögött, egyesével. A sekrestyébe gyermek nem mehetett be, csak a ministránsok, a kórusra is csak férfiak és a 14 évnél idősebb fiúk. Az egyházközség világi elnökének padja az oltár evangéliumi oldalán volt, a lecke felőli oldalon a község világi elöljárói,a bíró,a pénztáros foglaltak helyet. Ide a reggeli csendes mise alkalmával a falu tekintélyes öregjei is beülhettek.

A mise kezdetét harangszó jelezte, mégpedig fél órával annak kezdete előtt a nagyharang szólalt meg,(elsőt harangoztak-mondták). Mise előtt negyedórával a kisharang adta a második jelzést(másodikat harangoznak)Mise kezdetét mindkét harang kongása együtt jelezte. Mikor valaki meghalt, megszólalt a lélekharang fájdalmasan búcsúztató hangja. Zieheleide-nek nevezték ezt a harangszót. A férfi halottat három szakasz, a nőt két szakasz, a gyermeket egy szakasz lélekharangszó jelezte. A temetés napjáig a falu halottját „kiharangozták”.Naponta háromszor, reggel, délben és este a nagy és kisharang együtt szólaltakmeg.

A harangozó egyházközségi feladatot látott el, bérét mégis a községtől kapta. Ez a bér a temetőben termett széna mennyisége volt.

 

Forrásmunka:Rixer Gusztáv Kismaros három évszázada