A közmondás rövid és velős....

Stanley | 2011.05.04. 08:51
A közmondás rövid és velős, könnyen érthető mondás, mely közönségesen
a mindennapi élet valamely tapasztalati vagy gyakorlati szabályát, erkölcsi
elveket, vagy bölcselmi szabályokat tartalmaz, mely a nép közt szájról szájra
jár, az irodalomban is megtartja népies formáját. Más szóval: a közmondások
oly szólásmódok, melyek a józanész alapigazságait, az apák tapasztalatait
örökölt formában, velős szavakban adják át az utókor fiainak s így szájról-szájra
élnek és közszeretetnek örvendenek. Tehát a közmondás valamely általános
tapasztalaton alapuló igazságnak rövid alakban való kifejezése és mintegy
leszűrődése azon ősrégi tapasztalatoknak, melyek évszázadokon keresztül a
gyakorlati életben megdönthetetlen igazságnak bizonyultak.
Ez igaz a magyar, de igaz a német közmondásokra is. Nézzük, hogy hangzik
németül?!

Arbeit macht das Leben süß. - Munka édesíti meg az életet.

Aus dem letzten Loch pfeifen.- Az utolsókat rúgja.

Es ist mir Wurst.- Nekem mindegy.

Kalter Kaffee.- Tavalyi hó.

Kalte Füsse bekommen.- Borsódzik a háta. Betojik (megijed).

Übung macht den Meister.- Gyakorlat teszi a mestert.

Morgenstund hat Gold im Mund.- Ki korán kel aranyat lel.

Auge um Auge, Zahn um Zahn. - Szemet szemért, fogat fogért.

Was du heute kannst besorgen,das verschiebe nicht für morgen.- Amit ma
megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Wer sie nicht in die Decke steckt, dem bleiben die Füße unbedeckt.- Addig
nyújtózkodj ameddig a takaród ér!