Ó-áldásra hívó

Stanley | 2011.03.25. 16:10

Ó-áldásra hívó

 

December 31-én,18 órakor kezdődik a templomban az Ó- áldás.

Számunkra különösen kedves esemény, hogy a hálaadás végeztével elhangzik

majd a Kismaroson azelőtt hagyományosan énekelt Neues Jahr, amit talán több,

mint 30 éve hallottunk utoljára a templomban.

 

Visszatekintő:

Kismaros lakóinak vallásos élete megőrizte az „őshaza”hagyományait, de

illeszkedett a magyar vallási kultúrához. A naptári év végén szokásos év végi

templomi hálaadás után, mely a harmincas évektől magyarul folyt-elhangzott a

magyar himnusz, ezt követte az ősi, újesztendőt köszöntő vallásos ének:

 

Neues Jahr

 

Neues Jahr tut sich anfangen,freuet euch ihr Cristen all,

Weil das alte ist vergangen,dankett gott zum Tauzendmahl,

Gott, dem Vater und Maria,der die kaische Jungfraulein,

Weil Sie uns zum Neuen Jahre,schenket Ihr liebes Kinderlein,

Schenket Ihr liebes Kinderlein.

 

Pirkad már újévnek hajnala, az ó év már véget ér,

Az Istennek hálát adjunk, sok jótéteményeiért,

Dicséretet Szűz Máriának, zengjünk ma vigadozva,

Aki értünk a Jézuskát, e nap felajánlotta,

e nap felajánlotta.

 

Ej, kívánunk mindenkinek, boldogabb újesztendőt,

Áldja meg a kegyes Isten, múltunkat s a jövendőt,

Adjon az Úr békességet, jókedvet, reménységet,

S kit magához hív ez évben, nyerjen örök üdvösséget,

Nyerjen örök üdvösséget.

 

A hálaadás után mindenki hazament és elfogyasztotta a szokásos szilveszteri

vacsorát, a főtt kolbászt tormával. Az évet búcsúztató vidám mulatság itt is folyt

a faluban, de csak éjfélig tartott. A jókedvű társaság feloszlott, és hazament. A

legénykorú fiatalemberek 8-10 fős csoportokba szerveződve újra összejöttek és

énekszóval köszöntötték az újesztendőt. Elénekelték a Neues Jahr-t házról házra

járva, főleg ott ahol érdekelve voltak! A köszöntés reggelig tartott.

 

Ha házról-házra nem is, de a templomban felidézzük ezt a gyönyörű köszöntőt,

énekel a Nactigal kórus és reméljük sokan , akik még emlékeznek………….