Einladen-Meghívó

Stanley | 2011.03.28. 18:15

Einladen-Meghívó

 

1945.január. 2.

 

Ez a nap fekete betűvel íródott be Kismaros történelmébe. Ekkor indították

útnak a faluban összeszedett fiúkat-lányokat, férfiakat és nőket,83 személyt,

fegyveres kísérettel. Akkor azt hitték csak pár napos munkára …….

A pár napból évek lettek, és volt, aki sosem tért vissza.

Varga Orsolya Napló 1945 - című emlékgyűjteményében a túlélők mesélik el

szörnyű élményeiket, javasoljuk elolvasásra.

Rájuk emlékezünk a 11órai német nyelvű szentmisével, ezután a nevüket

megörökítő márványtáblánál, és a Müller háznál koszorúzunk.

 

Ebből az alkalomból elhangzik a Fogolyének, mely egy gyűjteményben

szerzőként, az egykori kántortanítónkat Riener Rezsőt, jelöli meg 1947-es

dátummal.

 

Fogolyének……

 

Ó, nézz le édes Szűzanyánk, hű magyarjaidra,

Vigasztaló, derűs napfényt adjál fiaidra,

Kegyelmes jó anyánk, tekints a foglyokra,

Ó, nagyirgalmú Szűzanyánk, vezesd őket haza!

 

Szűz Mária magyar foglyok védő nagyasszonya,

Messze idegen országban, szép vezércsillaga,

Kegyelmes jó anyánk……………

 

Messze, idegen országban szenvednek fiaid,

Benned bíznak Szűz Mária, segítsd őket haza,

Kegyelmes jó anyánk…………

 

Ó tekintsd asszonyok könnyét, rengeteg hibáját,

Segítsd haza rokonságunk, fiút, testvért, apát,

Kegyelmes jó anyánk……………

 

Kérjük a jó Istent!

Legyen nekik könnyű az idegen föld, nyugodjanak békességben!