Jegyzőkönyv Hivatal átadás átvét.

Crabs Developer | 2011.04.04. 10:49

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. október 21-én megtartott hivatal átadás-átvételi ülésén.


Jelen vannak: Moór Róbert

Erdővölgyi Emil Sándorné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető


Erdővölgyi Emil Sándorné: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. A mai ülés tárgya a Kisebbségi Önkormányzat hivatalának átadása-átvétele.

Felkérem Moór Róbertet, az előző ciklus Kisebbségi Önkormányzatának elnökét, hogy ismertesse a még folyamatban levő ügyeket, nyújtson tájékoztatást a Kisebbségi Önkormányzat pénzügyeiről, valamint adja át részünkre az önkormányzat bélyegzőit, minősített okiratait, jegyzőkönyveit.


Moór Róbert:


Támogattuk a kismarosi civil szervezetek, valamint intézmények munkáját 382.406.- Ft-tal az alábbi felosztásban:


Támogatott szervezet megnevezése

Támogatás összege

Marus Tánccsoport

60.000.- Ft

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

90.000.- Ft

Kis Morgó Óvoda

50.000.- Ft

Photo Pont Kiadó

20.000.- Ft

Fülemüle Hagyományőrző Kórus

60.000.- FtA fennmaradó 2.406.- Ft valamint az egyéb maradék összegek a Kis Morgó Óvoda részére kerültek átadásra kis értékű eszköz vásárlása céljából.

A nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban a támogatott szervezeteknek beszámolási kötelezettségük van, melynek határideje 2010.12.31.

A támogatott szervezetek beszámoltatása már a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros feladatát képezi.


A Kismarosi Német Kisebbségi Önkormányzat megvásárolt  példányban Villám Német Tananyagot, mely jelenleg a Kis Morgó Óvodában van elhelyezve.


A Német Kisebbségi Önkormányzat számlavezetését kifizetéseit, könyvelését, pénztárát Kismaros Község Önkormányzat pénzügyi osztálya vezette. A pénzügyekkel kapcsolatos dokumentumokat jelenleg nem tudom bemutatni, mivel azok az önkormányzat pénzügyi osztályán vannak elhelyezve.


Jelenleg a Kisebbségi Önkormányzat kettő darab bélyegzőjét, valamint a megelőző ciklus során készült 21 db azaz huszonegy darab jegyzőkönyvet áll módomban átadni.


Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő: A Hivatal átadása-átvétele jelenleg véleményem szerint nem lehetséges, mivel a pénzügyi dokumentációk jelenleg nem tekinthetőek át. Javaslom a Hivatal átadás-átvételi ülés egy későbbi időpontra történő áttételét, és felkérem Moór Róbertet az alábbi bizonylatok-kimutatások elkészítésére, átadására:

  • Évenkénti tételes kimutatás a megelőző Kisebbségi Önkormányzati ciklus pénzügyi bevételeiről-kiadásairól.

  • Eszközleltár, vagy amennyiben nincs a Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában-leltárában eszköz, akkor ennek tényéről nyilatkozat.

  • Készpénz forgalom pénztárkönyvéről másolat

  • Német Kisebbségi Önkormányzat SZMSZ-e

  • Szigorú számadású bizonylatokról nyilvántartás, szigorú számadású nyomtatványok


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Fenti észrevételekkel, javaslattal egyetértek, a Hivatal átadás-átvételre így 2010. október 29-én pénteken, 16:30-kor kerül sor, egyben felkérem Lovász György jegyzőkönyvvezetőt, hogy a megelőző ciklus határozatairól egy listát elkészíteni szíveskedjen. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, az ülést bezárom.


Kmf.  Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna Erdővölgyi Emil Sándorné

               kisebbségi képviselő    elnök