Jegyzőkönyv 2011.04.12.

Crabs Developer | 2011.05.04. 06:38

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. április 12-én megtartott rendkívüli ülésén.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető


Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, a mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek:


1.) SÖK zárszámadás elfogadása


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást az ülés napirendjéről.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


37/2011 (IV.12.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja az ülés napirendjét.


Felelős: elnök

Határidő: azonnal


  1. Napirend: SÖK zárszámadás elfogadása


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Ülésünkön szükséges elfogadni a SÖK 2010. évi zárszámadását.


Kérem az alábbi előterjesztés alapján a zárszámadás elfogadását.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. év

    
     
    ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

EredetiMódosítottTeljesités

Teljesítés  %-a

 

előirányzata

   
Működési állami tamágatás

566

566

566

100,0

Egyéb pe. Átvétel 

112

112

100,0

Szolgáltatások ellenértéke 

20

20

100,0

Kamatbevétel 

2

2

100,0

Felhalmozási bevétel 

79

78

98,7

Pénzmaradvány

246

247

247

100,0

Összes bevétel

812

1026

1025

96,5

     
     
     

KIADÁSOK

EredetiMódosítottTeljesités

Teljesítés  %-a

 

előirányzata

   
Dologi kiadások

218

336

199

59,2

Működési célú támogatások

150

246

235

95,5

Beruházási kiadások

444

444

444

100,0

Összes kiadás

812

1026

878

85,6

     
     
Dunamenti Svábok Önkormányzata 2010. évi  pénzmaradványa: 147 e Ft    
A pénzmaradvány működési célra kívánja az önkormányzat felhasználni.    


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


38/2011 (IV.12.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

Az alábbiak szerint elfogadja a Sváb Önkormányzat

2010. évi zárszámadását

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. év

    
     
    

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

Teljesités

Teljesítés  %-a

 

előirányzata

   

Működési állami tamágatás

566

566

566

100,0

Egyéb pe. Átvétel

 

112

112

100,0

Szolgáltatások ellenértéke

 

20

20

100,0

Kamatbevétel

 

2

2

100,0

Felhalmozási bevétel

 

79

78

98,7

Pénzmaradvány

246

247

247

100,0

Összes bevétel

812

1026

1025

96,5

     
     
     

KIADÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesités

Teljesítés  %-a

 

előirányzata

   

Dologi kiadások

218

336

199

59,2

Működési célú támogatások

150

246

235

95,5

Beruházási kiadások

444

444

444

100,0

Összes kiadás

812

1026

878

85,6

     
     

Dunamenti Svábok Önkormányzata 2010. évi  pénzmaradványa: 147 e Ft

    

A pénzmaradvány működési célra kívánja az önkormányzat felhasználni.

    Felelős: elnök

Határidő: azonnal


Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel-javaslat, az ülést bezárom.Kmf.             Less Rudolf Erdővölgyi Emilné

             elnökhelyettes          elnök