Jegyzőkönyv 2011.02.03

Crabs Developer | 2011.04.04. 11:10

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. február 03-án megtartott ülésén.


Jelen vannak: Erdővölgyi Emilné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető

Baradlai Attiláné állandó meghívott

Pálmai-Burik Éva művelődési ház vezető

Dr. Dabóczi Ákos Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény képviselője

Pálmai László Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény képviselője


Erdővölgyi Emilné elnök: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, köztük Pálmai-Burik Évát, a Kismarosi Művelődési Ház vezetőjét, valamint Baradlai Attilánét A mai ülésünk napirendjei az alábbiak lesznek:


1.) Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének elfogadása,

2.) Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros között megkötendő együttműködési megállapodás megvitatása,

3.) A Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe,

4.) Együttműködési megállapodások megkötése az alábbi szervezetekkel:

Kismarosi Művelődési Ház

Kismarosi Faluvédő Egylet

Ulmi Skatulya Alapítvány

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény, valamint

5.) Egyebek körébe tartozó ügyek megvitatása.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a szavazást az ülés napirendjéről.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


17/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja az ülés napirendjét.


Felelős: elnök

Határidő: azonnal


  1. Napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros SZMSZ-ének elfogadása


Erdővölgyi Emilné elnök: Az ülést megelőzően megküldött módosított SZMSZ anyagával kapcsolatban módosító javaslat már nem érkezett, ezért annak szövegét javaslom elfogadásra.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


18/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a SÖK SZMSZ-ét.


Felelős: elnök

Határidő: azonnal


2. Napirend: Kismaros Község Önkormányzata és a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros között megkötendő együttműködési megállapodás megvitatása


Erdővölgyi Emilné elnök: Az előző ülésünkön Dr. Cseri Tibor jegyző Úrtól megkapott együttműködési megállapodás tervezete áttekintésre került a mostani ülésünkig, annak szövegét javaslom elfogadásra.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


19/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

és Kismaros Község Önkormányzata között

megkötendő együttműködési megállapodást


Felelős: elnök

Határidő: azonnal/Pálmai László és Dr. Dabóczi Ákos megérkeznek az ülésre/

3. Napirend: A Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe,


Erdővölgyi Emilné elnök: A napirend előadója Dr. Cseri Tibor jegyző Úr lett volna, aki ülésünkön sajnos nem jelent meg.


Lovász György jegyzőkönyvvezető: Dr. Cseri Tibor jegyző Úr kérte, hogy adjam át a Tisztelt Képviselők részére az általa elkészített, a 2011. január 6-i ülésen benyújtott előterjesztés módosított szövegét.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Elkészítettem egy előterjesztést a Sváb Önkormányzat működésének Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe történő belefoglalásával kapcsolatban, mely meglátásom szerint életszerűbb, gyakorlatiasabb, jobban kihangsúlyozza a helyi jellegzetességeket, körülményeket, igényeket.


Erdővölgyi Emilné elnök: Meglátásom szerint a Dr. Cseri Tibor jegyző Úr által ülésünkre beterjesztett anyagban, és a Horváthné Rapolder Ágnes Képviselő által benyújtott előterjesztésben foglaltak sokban megegyeznek. Javaslom, hogy, hogy kérjük fel Dr. Cseri Tibor jegyző Urat, hogy tekintse át a Horvátné Rapolder Ágnes Képviselő Asszony előterjesztésében foglaltakat, és tegyen javaslatot arra, hogy a Horvátné Rapolder Ágnes által elkészített előterjesztés pontjai közül melyek tartoznak az SZMSZ körébe, és melyez azok a pontok, amelyeket megállapodás keretében szükséges szabályozni.

Kérem a képviselők szavazását.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


20/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

felkéri Dr. Cseri Tibor jegyző Urat, hogy tekintse át

a Horváthné Rapolder Ágnes Képviselő Asszony

által elkészített előterjesztés, s tegyen javaslatot arra,

hogy mely pontok képezik az SZMSZ módosítás tárgyát, s

mely pontok képezik egy megállapodás tárgyát


Felelős: jegyző

Határidő: Kismaros Község Önkormányzat soron

következő Képviselő-testületi ülése4. Napirend: Együttműködési megállapodás megkötése a Kismarosi Művelődési Házzal, a Kismarosi Faluvédő Egylettel, az Ulmi Skatulya Alapítvánnyal és a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteménnyel


Erdővölgyi Emilné elnök: Megállapítom, hogy ülésünkön a Kismarosi Faluvédő Egylet, valamint az Ulmi Skatulya Alapítvány képviselői nem jelentek meg, egyben szeretettel köszöntöm Pálmai-Burik Évát, a Kismarosi Művelődési Ház vezetőjét, valamint Dr. Dabóczi Ákost és Pálmai Lászlót, a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény képviselőit.


Dr. Dabóczi Ákos meghívott: Az együttműködési megállapodás tervezetét kiegészíteném annyival, hogy a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény a SÖK rendelkezésére bocsátja közös rendezvények megvalósítása esetén a múzeumban kiállított tárgyakat a fokozottan védett kiállítási tárgyak kivételével.


Andresz Györgyné képviselő: Javaslom a megállapodás kiegészítését azzal a ponttal, hogy a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény biztosítja a kiállítási értékkel bíró, sváb hagyománymegőrzéshez kapcsolódó tárgyak, dokumentumok (könyvek, CD-k, DVD-k, képek) elhelyezését, bemutatását a múzeum épületében.


Erdővölgyi Emilné elnök: Javaslom a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteménnyel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetének elfogadását az előbb elhangzott módosítások belefoglalásával.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


21/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjteménnyel

megkötendő együttműködési megállapodás szövegét

az alábbi módosítások belefoglalásával:

1.) a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény a SÖK rendelkezésére

bocsátja közös rendezvény megtartása

esetén a múzeumban kiállított tárgyakat

a fokozottan védett kiállítási tárgyak kivételével

2.) a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény biztosítja

a kiállítási értékkel bíró, sváb hagyománymegőrzéshez kapcsolódó

tárgyak, dokumentumok elhelyezését, bemutatását a múzeum épületében.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Burik Éva meghívott: A részemre eljuttatott együttműködési megállapodás tervezet szövegét kibővíteném a Horváthné Rapolder Ágnes Képviselő Asszony által elkészített, a Sváb Önkormányzat működésének belefoglalása Kismaros Község Önkormányzat SZMSZ-ébe előterjesztés 2.3-as pontjával, miszerint a Kismarosi Művelődési Ház az éves tervben foglaltak alapján, a községben szokásos engedélyezési mód szerint biztosítja a község kulturális helyiségeit a SÖK rendezvényei számára.


Erdővölgyi Emilné elnök: A módosítási javaslattal egyetértek, felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket. Egyúttal felkérem Andresz Györgyné képviselőt, hogy az éves programunk alapján a SÖK rendezvényeihez kérje meg az engedélyt Poldauf Gábor polgármester Úrtól a Kismarosi Művelődési Ház helyiségeinek ingyenes használatához.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


22/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a Kismarosi Művelődési Házzal

megkötendő együttműködési megállapodás szövegét

az alábbi módosítás belefoglalásával:

  1. a Kismarosi Művelődési Ház az éves tervben foglaltak

alapján, a községben szokásos engedélyezési mód

szerint biztosítja a község kulturális helyiségeit

a SÖK rendezvényei számára.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Személyem képviseli a Marus Tánccsoportot. Az együttműködési megállapodás tervezetét áttekintettem, az abban foglaltakkal egyetértek.


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


23/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a Marus Tánccsoporttal

megkötendő együttműködési megállapodás szövegét.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos5. Napirend: Egyebek

Erdővölgyi Emilné elnök: A Photo Pont Kiadó eljuttatta részemre a 2010. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját, melyet továbbítottam a Tisztelt Képviselők részére.

A támogatás felhasználását bemutató beszámolót ezúton javaslom elfogadásra. Kérem a Képviselőket, hogy szavazzanak.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


24/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a Photo Pont Kiadó beszámolóját

a 2010. évben kapott támogatás felhasználásáról.


Felelős: elnök

Határidő: azonnalErdővölgyi Emilné elnök: A mai ülésünkön szükséges döntenünk az elkövetkező üléseink rendjéről, valamint át kell tekintenünk a soron következő ülésünkig megvalósítandó kulturális rendezvényeinket is.

Javaslom, hogy az alábbi időpontokban tartsuk üléseinket:

2011. február 03, 18:00 óra: Közmeghallgatás

Soron következő ülésünk időpontja 2011. május 20. 17:00, melynek napirendjei:
- Általános iskolai német nyelvoktatás helyzete
- Első félévi rendezvények megtárgyalása
2011. szeptember 08. 17:00, melynek napirendjei:
- Általános iskolai német nyelvoktatás helyzete
- Német nyelvű beszédgyakorlatok (felnőttek részére) beindítása
2011. október 13., melyen a 17:00 és 18:00 óra közötti ülést 18:00-tól közmeghallgatás követné, melynek napirendje az alábbi:
- SÖK működésének áttekintése (pénzügyi is)
2011. december 8. 17:00, melynek napirendjei:
- SÖK működésének 2011. évi lezárása, zárszámadás elkészítése

- 2012. január 2.-i német nyelvű mise, és az elhurcoltak emlékére szervezendő megemlékezés előkészítése

Javaslom az ülés rendjét elfogadásra az elmondottak szerint.
Felkérem szavazásra a tisztelt testületet.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


25/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a SÖK 2011. évi üléseinek rendjét

az alábbiak szerint:

2011. február 03. 18:00, közmeghallgatás

2011. május 20. 17:00, melynek napirendjei:

- Általános iskolai német nyelvoktatás helyzete

- Első félévi rendezvények megtárgyalása

2011. szeptember 08. 17:00, melynek napirendjei:

- Általános iskolai német nyelvoktatás helyzete

- Német nyelvű beszédgyakorlatok (felnőttek részére) beindítása

2011. október 13., melyen a 17:00 és 18:00 óra közötti ülést 18:00-tól közmeghallgatás követné, melynek napirendje az alábbi:

- SÖK működésének áttekintése (pénzügyi is)

2011. december 8. 17:00, melynek napirendjei:

- SÖK működésének 2011. évi lezárása, zárszámadás elkészítése

- 2012. január 2.-i német nyelvű mise, és az elhurcoltak emlékére szervezendő megemlékezés előkészítése


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Andresz Györgyné képviselő: a 2011. évi munkatervünkbe az alábbi rendezvények, programok megvalósítását javaslom szerepeltetni:

2011. február 13. Sváb Nap

2011. március 18., március 25., április 01. Sajbázás

2011. március 23. Budaőrsi Passió (vetítés a Nyugdíjasklubban)

2011. április 22. éjjel 02:00 h Jézus keresése

2011. május 06. 17:00 h Májusfa lebontása (óvodás-iskolás gyermekek műsora, kórus előadása keretében)

2011. május 14. Zarándoklat Máriabesenyőre


Erdővölgyi Emilné elnök: Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket:


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


26/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a SÖK soron következő üléséig

megrendezésre kerülő kulturális

rendezvényeket az alábbiak szerint:

2011. február 13. : Sváb Nap

2011. március 18., március 25., április 01. : Sajbázás

2011. március 23. : PASSIÓ

2011. április 22. éjjel 02:00 h : Jézus keresése

2011. május 06. 17:00 h : Májusfa lebontása

(óvodás-iskolás gyermekek műsora, kórus előadása keretében)

2011. május 14. : Zarándoklat Máriabesenyőre


Felelős: elnök

Határidő: folyamatosErdővölgyi emilné elnök: Jelen ülésünkön szükséges elfogadnunk a 2011. évi költségvetésünket is a Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi Csoportja által részünkre eljuttatott alábbi előterjesztés alapján:


A Dunamenti  Svábok  Önkormányzat 2011. évi költségvetése.

Bevételek:

Átvett  állami támogatás:                                                              209.000,- Ft

Előző évi pénzmaradvány:                                                            147.000,- Ft

Összesen:                                                                                     356.000,-Ft                                                                                                                                                                                                           


Kiadások:
                            

Dologi kiadás:                                                                                356.000.-Ft

Pénzeszköz átadás, egy támogatás:                                                           0,- Ft                            

Összesen:                                                                                       356.000,- Ft


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: A fenti összegeket pályázati úton elnyert összegekkel szükséges növelni.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a Tisztelt képviselőket, szavazzanak a 2011. évi SÖK költségvetésről.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


27/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja a SÖK 2011. évi költségvetését

az alábbi összegekkel:

Bevételek:

-Átvett állami támogatás:      209.000,- Ft

-Előző évi pénzmaradvány:   147.000,- Ft

Összesen:                                  356.000,-Ft


Kiadások:
-Dologi kiadás:                          356.000.-Ft
-Pénzeszköz átadás, egy támogatás: 0.- Ft
Összesen:                                  356.000.- Ft

Felelős: elnök

Határidő: folyamatosLess Rudolf elnökhelyettes: A környező települések megállapodtak- Visegrád, Dunabogdány, Zebegény, Nagymaros, Verőce és Kismaros -, hogy Dunakanyari Svábok Kistérségi Társulását kívánják létrehozni. Ezúton javaslom a kezdeményezéshez történő csatlakozást.


Erdővölgyi Emilné elnök: A társuláshoz történő csatlakozással egyetértek. Felkérem a képviselőket szavazásra.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


28/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

kifejezi csatlakozási szándékát a

Visegrád, Dunabogdány, Zebegény

Nagymaros és Verőce települések által

megalakítandó Dunakanyari Svábok Kistérségi Társulásához.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatosAndresz Györgyné képviselő: A Társulás tagtelepülései közül egy település minden évben rendez egy Kistérségi rendezvényt. Az első rendezvény Visegrádon kerül megrendezésre. Javaslom a rendezvényen a SÖK részvételét, valamint igény esetén a programok megszervezésében történő segítségnyújtást.


Less Rudolf elnökhelyettes: A rendezvényen történő részvételre a SÖK kiajánlhatná a Marus Tánccsoprtot, valamint a Nachtigal Kórust.


Erdővölgyi Emilné elnök: Az előzőekben elhangzottakon felül vállalnunk kell, hogy a SÖK megrendezi, lebonyolítja az általa szervezett Kistérségi Rendezvényt abban az évben, amikor a rendezvény megszervezésére a soron következő település Kismaros lesz. Felkérem szavazásra a Tisztelt Képviselőket.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


29/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

kifejezi a részvételi szándékát a

Visegrád által első alkalommal közösen

megrendezett Kistérségi Sváb Nap rendezvényen,

igény esetén részt vesz annak megszervezésében,

támogatja a Marus Tánccsoport és a

Nachtigal Kórus fellépését, valamint

vállalja a Nemzetiségi rendezvény megszervezését,

lebonyolítását, finanszírozását abban az évben,

amikor a soron következő rendezvény

megszervezésére Kismaros Község köteles.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Erdővölgyi Emilné elnök: Pálmai-Burik Éva Művelődési Ház vezető kérelmekkel fordult Önkormányzatunkhoz.


Pálmai-Burik Éva Művelődési Ház vezető: Nagy Izabella hetente egy alkalommal tart a Marus Tánccsoport részére Sváb Tánc oktatást, melynek egy hónapra járó tiszteletdíja bruttó 14.400 Ft, melyet a Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi Osztálya utal át a részére a Kismarosi Művelődési Ház költségvetéséből. Ezúton kérem a Tisztelt SÖK-öt, hogy amennyiben az önkormányzat pénzügyi kerete engedi, vállalja át a tiszteletdíj összegének kifizetését.

Erdővölgyi Emilné elnök: Mivel a 2011. évben a SÖK lényegesen kisebb költségvetés felett rendelkezik, ezért meggyőződésem, hogy a tiszteletdíj teljes összegét nem tudjuk átvállalni.
Véleményem szerint Nagy Izabella tiszteletdíjáról egy közös ülésen kellene dönteni, ahol jelen lenne a Marus Tánccsoport, a Kismarosi Művelődési Ház, valamint a SÖK vezetősége.
Felkérem szavazásra a képviselőket

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


30/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

úgy dönt, hogy Nagy Izabella tiszteletdíjához történő

hozzájárulás mértékéről egy közös ülésen dönt,

ahol jelen van a Marus Tánccsoport, a

Kismarosi Művelődési Ház, valamint a SÖK döntéshozói.


Felelős: elnök

Határidő: folyamatosErdővölgyi Emilné elnök: Pálmai-Burik Éva egy másik kérelemmel is fordult a SÖK-höz.


Pálmai-Burik Éva Művelődési Ház vezető: Kérem, hogy a SÖK lehetőségéhez mérten támogassa a Kismarosi Színjátszókör által előreláthatólag 2011. márciusában bemutatásra kerülő, gyermekeknek szóló, Piroska és a Farkas című német nyelvű előadást, melynek díja 50.000.- Ft + ÁFA. A műsor óvodás-iskolás korú gyermekeknek szól, komoly nyelvtudás nem szükségeltetik a darab megértéséhez. A színdarab a környező településeken már nagy sikerrel került bemutatásra.


Erdővölgyi Emilné elnök: Tekintettel az idei évi szűkös anyagi kereteinkre, véleményem szerint az előadás teljes összegének támogatását nem áll módunkban felvállalni, s az előadás célközönségét is fel kellene mérni, lenne-e megfelelő nézőszámú igény az előadásra.

Mivel az előadás német nyelvű, ezért meglátásom szerint településünkön az óvodás gyermekeket, valamint az általános iskolában német nyelvoktatásban részesülő gyermekeket érinti a műsor.

Természetesen a SÖK segít az esetleges szponzorok megkeresésében.


Andresz Györgyné képviselő: Kérjük fel az óvodát és az iskolát, hogy az előadást megelőző héten oktassa a gyermekeknek az előadás német nyelvű szövegét, így elkerülhető teljes mértékben az, hogy a jelenlévők esetleg nem értik a műsor szövegét.


Horváthné Rapolder Ágnes képviselő: Az előadásra meg lehetne hívni a környező települések gyermekeit is, és településünkről is eljöhetne bárki az előadásra, mivel a német nyelv ismeretének hiányában is élvezhető a műsor. Ezzel növelnénk a célközönséget, és még az is előfordulhat, hogy néhány gyermek az előadás hatására kezdi el a német nyelv elsajátítását.

A nem Kismarosról érkező nézőktől pedig kérhetnénk egy jelképes összeget a belépőjegyért, természetesen a kismarosi érdeklődők részére az előadás megtekintése ingyenes lehetne.


Erdővölgyi Emilné elnök: Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy szavazzanak a kérdésben.

A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


31/2011 (II.03.) sz. SÖK KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

úgy dönt, hogy a Kismarosi Színjátszó kör által

bemutatásra kerülő német nyelvű előadás

teljes támogatását nem tudja felvállalni.

A SÖK felvállalja, hogy az előadás támogatására

szponzorokat keres.


Felelős: elnök

Határidő: 2011. február 28.Erdővölgyi Emilné elnök: Amennyiben nincs több észrevétel-javaslat, az ülést bezárom, és tíz perc szünetet követően megkezdjük a közmeghallgatást.Kmf.             Less Rudolf Erdővölgyi Emilné

             elnökhelyettes          elnök