Hivatal átadás-átvételi ülés 2010.10.29

Crabs Developer | 2011.04.04. 10:58

Jegyzőkönyv


Készült: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. október 29-én megtartott hivatal átadás-átvételi ülésén.


Jelen vannak: Moór Róbert

Erdővölgyi Emil Sándorné elnök

Less Rudolf alelnök

Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő

Andresz Györgyné képviselő

Lovász György jegyzőkönyvvezető


Erdővölgyi Emil Sándorné: Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. A mai ülés tárgya ismételten a Kisebbségi Önkormányzat hivatalának átadása-átvétele, valamint a Dunamenti Svábok Önkormányzatok Kismaros 2010-2011 éves programjának-feladattervének ismertetése, elfogadása.

Felkérem Moór Róbertet, az előző ciklus Kisebbségi Önkormányzatának elnökét a hivatal átadás-átvételi eljárás megkezdésére.


1. Napirend: Német Kisebbségi Önkormányzat Hivatal átadása-átvétele


Moór Róbert átadó elnök: Köszöntöm a jelenlévőket. A hivatal átadás-átvételi eljárás keretében ezúton átadom az alábbi dokumentációkat:

  • Német Kisebbségi Önkormányzat SZMSZ-e

  • A Német Kisebbségi Önkormányzat 4 éves ciklusának 21 darab jegyzőkönyve

  • Kimutatás a Német Kisebbségi Önkormányzat 4 éves ciklusa alatt elfogadott határozatokról

  • Német Kisebbségi Önkormányzat kettő darab bélyegzője

  • Évenkénti kimutatás a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeiről, kimutatásairól

  • Nyilatkozat, miszerint a Német Kisebbségi Önkormányzatnak nem volt 2010. október 12-ig leltárba vett eszköze, tulajdona


A Német Kisebbségi Önkormányzatnak szigorú számadású bizonylatai, nyomtatványai nincsenek, bevételeinek-kiadásainak könyvelése, pénztárának vezetése pedig számítógépen történik, ezért arról kimutatást jelenleg nem áll módomban átadni, Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi osztályán a fenti információk megtekinthetőek.


Horváthné Rapolder Ágnes Zsuzsanna képviselő: Jelezni kívánom, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit-kiadásait bemutató kimutatás nincs az átadott dokumentumok között, ezért felkérem Moór Róbert átadó elnök Urat, hogy a pénzügyek teljes áttekintéséhez szükséges 2010. évi kimutatást juttassa el részünkre. Más észrevételem jelenleg nincsen.


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Felkérem a képviselő társaimat, hogy szavazzanak a Német Kisebbségi Önkormányzat Hivatal átadás-átvételéről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


12/2010 (X.29.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

elfogadja Moór Róbert átadó elnök Hivatal

Átadás-átvételi eljárás keretében átadott, alább felsorolt dokumentumait

azzal a feltétellel, hogy Moór Róbert átadó elnök

pótlólag átadja a Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi

bevételeiről-kiadásairól szóló kimutatást:

Német Kisebbségi Önkormányzat SZMSZ-e

21 darab jegyzőkönyv

Kimutatás a megelőző 4 éves ciklus során elfogadott határozatokról

2 darab bélyegző

Nyilatkozat eszközállományról

Évenkénti kimutatás 2006-2009 évek bevételeiről-kiadásairól

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Moór Róbert átadó elnök: a kért kimutatást a soron következő ülés időpontjáig természetesen átadom.


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: Mai ülésünk feladatatát képezi még az Önkormányzatunk 2010-2011 éves feladat-, programtervének megbeszélése, elfogadása.


/ Moór Róbert átadó elnök távozik az ülésről /


2. napirend: Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010-2011 éves program-, feladattervének ismertetése, elfogadása


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2010. évi program-, feladattervére az alábbi javaslatot teszem:


2010. november hónap

2010. november 6. : Marus Tánccsoport vendégszereplése Nagymaroson

2010. november 11. : Márton napi lampionos felvonulás (Nemzetiségi Óvoda)

2010. november 13. : Részvétel az ÉMNÖSZ Gálán (busz és csoport biztosítása)

2010. november 14. : Nachtigal kórus fellépése a soroksári énektalálkozón

2010. november 16. : Könyvbemutató – Néder Sarolta

2010. november 21. : Búcsú – kirakodó vásár, forralt bor, valamint jótékonysági koncert a vörösiszap sújtotta települések megsegítésére.


2010. december hónap

2010. december 12. : Karácsonyi koncert

2010. december 31. : Neues Jahr - köszöntés – hagyomány szerint

Karácsonyi képeslap küldése a még élő sváb időseinknek


Felkérem szavazásra a képviselő-testületet a 2010. évi program-, feladattervről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


13/2010 (X.29.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

Az alább felsorolt programokkal elfogadja az Önkormányzat

2010. évre vonatkozó program-, feladattervét:

2010. november hónap

2010. november 6. : Marus Tánccsoport vendégszereplése Nagymaroson

2010. november 11. : Márton napi lampionos felvonulás (Nemzetiségi Óvoda)

2010. november 13. : Részvétel az ÉMNÖSZ Gálán (busz és csoport biztosítása)

2010. november 14. : Nachtigal kórus fellépése a soroksári énektalálkozón

2010. november 16. : Könyvbemutató – Néder Sarolta

2010. november 21. : Búcsú – kirakodó vásár, forralt bor, valamint jótékonysági koncert a vörösiszap sújtotta települések megsegítésére.

2010. december hónap

2010. december 12. : Karácsonyi koncert

2010. december 31. : Neues Jahr - köszöntés – hagyomány szerint

Karácsonyi képeslap küldése a még élő sváb időseinknek


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Erdővölgyi Emil Sándorné elnök: A Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros 2011. évi program-, feladattervére az alábbi javaslatot teszem:


2011. január hónap

2011. január 2. : Német mise, koszorúzás a Malenkij robot emléktáblánál

  Sváb szavak és kifejezések gyűjtése

  Sváb ételek és sütemények készítése


2011. február hónap

  Sváb tánc és kórus találkozó

  Beköszönő tábla és hirdetőtábla elhelyezése a község területén


2011. március hónap

  Budaőrsi Passió filmbemutató

  Sajbázás nagyhéten – szokás felelevenítése (fiúk, férfiak)

  Jézus keresése – nagyböjti sváb szokás (asszonyoknak)


2011. május hónap

  Májusfa állítás és lebontás énekléssel, iszogatással

  Nemzetiségi nap (Nemzetiségi és sváb csoportok, valamint óvodai és iskolai

  csoportok közreműködésével

2011. május 14. : Zarándoklat – ÉMNÖSZ – Máriabesnyőre


2011. június hónap

  Úrnapi körmenet segítése

  Német Nemzetiségi Óvodák találkozóján részvétel Pilisszentivánon


2011. július hónap

  Ulmi Skatulya várása


2011. szeptember hónap

  Német nyelv gyakorlására, kommunikáció fejlesztésére csoport létrehozása

  Pest Megyei Kisebbségi Napon részvétel

2011. szeptember 11. : Mária napi búcsú – ÉMNÖSZ – Budaőrs, Kőhegy


2011. október hónap

  Traccsparti helyek kialakítása a faluban (padok, évszaknak megfelelő

  jelképek)

  Felnőtt tánctalálkozó – elődöntő – Marus Tánccsoport


2011. november hónap

2011. november 11. : Mártonnapi lampionos felvonulás

2011. november 12. : Országos Tánctalálkozó elődöntő

2010. november 21. : Búcsú – német mise, kirakodóvásár szervezése, Búcsú bál


2011. december hónap

  Karácsonyi képeslap küldése sváb időseinknek

  Karácsonyi koncert

  Betlehemezés

2011. december 31. : Neues Jahr köszöntése – házról házra


Ha nincs észrevétel, akkor felkérem szavazásra a képviselő-testületet a 2011. évi program-, feladattervről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


14/2010 (X.29.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

Az alább felsorolt programokkal elfogadja az Önkormányzat

2011. évre vonatkozó program-, feladattervét:

2011. január hónap

2011. január 2. : Német mise, koszorúzás a Malenkij robot emléktáblánál

Sváb szavak és kifejezések gyűjtése

Sváb ételek és sütemények készítése

2011. február hónap

Sváb tánc és kórus találkozó

Beköszönő tábla és hirdetőtábla elhelyezése a község területén

2011. március hónap

Budaőrsi Passió filmbemutató

Sajbázás nagyhéten – szokás felelevenítése (fiúk, férfiak)

Jézus keresése – nagyböjti sváb szokás (asszonyoknak)

2011. május hónap

Májusfa állítás és lebontás énekléssel, iszogatással

Nemzetiségi nap (Nemzetiségi és sváb csoportok, valamint óvodai és iskolai

csoportok közreműködésével

2011. május 14. : Zarándoklat – ÉMNÖSZ – Máriabesenyőre

2011. június hónap

Úrnapi körmenet segítése

Német Nemzetiségi Óvodák találkozóján részvétel Pilisszentivánon

2011. július hónap

Ulmi Skatulya várása

2011. szeptember hónap

Német nyelv gyakorlására, kommunikáció fejlesztésére csoport létrehozása

Pest Megyei Kisebbségi Napon részvétel

2011. szeptember 11. : Mária napi búcsú – ÉMNÖSZ – Budaőrs, Kőhegy

2011. október hónap

Traccsparti helyek kialakítása a faluban (padok, évszaknak megfelelő

jelképek)

Felnőtt tánctalálkozó – elődöntő – Marus Tánccsoport

2011. november hónap

2011. november 11. : Mártonnapi lampionos felvonulás

2011. november 12. : Országos Tánctalálkozó elődöntő

2010. november 21. : Búcsú – német mise, kirakodóvásár szervezése, Búcsú bál

2011. december hónap

Karácsonyi képeslap küldése sváb időseinknek

Karácsonyi koncert

Betlehemezés

2011. december 31. : Neues Jahr köszöntése – házról házra


Felelős: elnök

Határidő: folyamatos


Egyebek:

Erdővölgyi Emil Sándorné elnök:

Javaslom, hogy járuljunk hozzá a vörösiszap károsultjainak megsegítésére rendezett jótékonysági koncert bevételéhez 10.000.- Ft-tal, azaz tízezer forinttal


Felkérem szavazásra a képviselő-testületet a vörösiszap károsultjainak megsegítéséről.


A testület (4:0) szavazati aránnyal hozta meg határozatát:


15/2010 (X.29.) sz. Kisebbségi KH.

Dunamenti Svábok Önkormányzata Kismaros

10.000.- Ft-tal, azaz tízezer forinttal támogatja

a vörösiszap károsultjait


Felelős: elnök

Határidő: 2010. november 30.


Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat megköszönöm a képviselőtársaim jelenlétét, és az ülést bezárom.


Kmf.             Less Rudolf Erdővölgyi Emil Sándorné

               kisebbségi képviselő    elnök