Pünkösd

PÜNKÖSD

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben
zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: "Békesség nektek!" Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." E szavak
után rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg,
az
 nem nyer bocsánatot."
Jn 20,19-23

A húsvét utáni ötvenedik napon járunk, tíz nappal Krisztus mennybemenetele után. Az apostolok együtt vannak, imádkozva várják a vigasztaló Lelket, akinek eljövetelét Jézus pár nappal korábban ígérte meg számukra. Az Apostolok cselekedetei szentírási könyv beszámolója szerint az ígéret beteljesedését különleges jelek kísérik: heves szélvész zaja támad, lángnyelvek ereszkednek az apostolokra, akik különféle nyelveken kezdenek el beszélni. Nem tudjuk pontosan, hogy ez utóbbi, azaz a nyelvek adománya mit jelentett. Egyes szentírástudósok úgy vélik, hogy az apostolok a saját nyelvükön beszéltek, de azt az összegyűltek mindegyike megértette. Mások úgy gondolják, hogy idegen nyelveken való beszédre voltak képesek a Lélek segítségével. Abban viszont egészen biztosak lehetünk, hogy az apostolok ekkor értik meg Krisztustól kapott küldetésüket, s állnak ki először a nép elé a Krisztusról szóló tanítást hirdetvén. A Szentlélek jövetele tehát változást jelent életükben, ettől kezdve missziós, igehirdető küldetésüknek élnek.

A Szentlélek ajándékaiban mi is részesedünk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mi is megkapjuk a bölcsességet, ami segít minket mindannak felismerésében és megtételében, ami üdvösségünkhöz szükséges.

 


Nyomtatás