A közmondás rövid és velős....

A közmondás rövid és velős, könnyen érthető mondás, mely közönségesen
a mindennapi élet valamely tapasztalati vagy gyakorlati szabályát, erkölcsi
elveket, vagy bölcselmi szabályokat tartalmaz, mely a nép közt szájról szájra
jár, az irodalomban is megtartja népies formáját. Más szóval: a közmondások
oly szólásmódok, melyek a józanész alapigazságait, az apák tapasztalatait
örökölt formában, velős szavakban adják át az utókor fiainak s így szájról-szájra
élnek és közszeretetnek örvendenek. Tehát a közmondás valamely általános
tapasztalaton alapuló igazságnak rövid alakban való kifejezése és mintegy
leszűrődése azon ősrégi tapasztalatoknak, melyek évszázadokon keresztül a
gyakorlati életben megdönthetetlen igazságnak bizonyultak.
Ez igaz a magyar, de igaz a német közmondásokra is. Nézzük, hogy hangzik
németül?!

Arbeit macht das Leben süß. - Munka édesíti meg az életet.

Aus dem letzten Loch pfeifen.- Az utolsókat rúgja.

Es ist mir Wurst.- Nekem mindegy.

Kalter Kaffee.- Tavalyi hó.

Kalte Füsse bekommen.- Borsódzik a háta. Betojik (megijed).

Übung macht den Meister.- Gyakorlat teszi a mestert.

Morgenstund hat Gold im Mund.- Ki korán kel aranyat lel.

Auge um Auge, Zahn um Zahn. - Szemet szemért, fogat fogért.

Was du heute kannst besorgen,das verschiebe nicht für morgen.- Amit ma
megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Wer sie nicht in die Decke steckt, dem bleiben die Füße unbedeckt.- Addig
nyújtózkodj ameddig a takaród ér!

Húsvét ünnepköre

Húsvét ünnepköre

Húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, Jézus feltámadását
ünneplik a hívők. Eredetét a zsidók egyiptomi fogságból való
szabadulásának ünnepében (pészah) kereshetjük. A húsvét mozgó
ünnep, mely a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte
utáni vasárnapra esik, vagyis március 22. és április 25. közötti
időszakra. Mivel az ünnep egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel, a hozzá kötődő hagyományok jó
része pogány eredetű.

Az ünnep német elnevezése, az Ostern szó egy ősi germán
istennő, Ostara nevéből származik, kinek ünnepe éppen a tavaszi
napéjegyenlőség idejére esett.

Húsvéti tojás
Ostereier

A tojás ősidők óta a termékenység, az élet megújulásának jelképe.
Egyes népek úgy tartják, hogy a világ is egy tojásból, egy hatalmas
világtojásból származik. Mivel a tojásnak mindig is különleges
életerőt tulajdonítottak a sírok elmaradhatatlan halotti ajándékai
voltak, ezzel kívántak elhunyt hozzátartozóik újjászületéséhez
természetfeletti erőt útravalóul adni. A tojás kívülről kemény,
élettelennek tűnő tárgy, de benne élet rejlik. Mint ahogy a csibe
a tojáshéjból, úgy jön ki sírjából a feltámadt Jézus, megtörve a
halál hatalmát. A X. századból való keresztény sírokban is találtak
tojásokat, mégpedig pirosakat. Ez bizonyítja, hogy már ezer évvel
ezelőtt is festették a tojásokat. Sokáig kizárólag csak pirosat
használtak a húsvéti tojások festésére, a piros szín Jézus kiontott vérét
szimbolizálta. Úgy háromszáz évvel ezelőtt jelentek meg más színek
is a festésben. A zöld tojás festéséhez a spenót, a sárgához a hagyma,
a kékhez a mályva, a piroshoz a cékla levét használták. Kezdetben
a húsvéti tojások egyszínűek voltak, majd egyre népszerűbbé váltak
a színes mintákkal és képekkel díszítettek. Ma már számtalan

tojásdíszítési technikát ismerünk, így mindenki az ízlésének
kézügyességének megfelelő tojás csodával lepheti meg szeretteit.

Szólásmondások Kismaroson

Szólásmondások Kismaroson

 

Rixer Gusztáv:Kismaros három százada

 

Te Kros soll vor teine Tér wokse –Ne lépj ki a házadból és senki ne nyissa rád az ajtót.Ez

súlyos átkozódás.

Fu’ te Arweit is noch niemand k’storwe-A munkába még senki nem halt bele

Fiel und fein,tes khon net sein-Sok és finom nem lehet egyszerre

Tie Khú mit trekigen Swáf schmutzt ten Stall- Piszkos farkú tehén bepiszkítja az istállót

Wer fiel rendet,liegt fiel-Aki sokat beszél,sokat hazudik

Tie Khinde und tie Narre’ sohen tie Wahrheit-A gyerekek és a bolondok mindig

megmondják az igazat

Nase Ápril,khiele Máj pringt Frucht und Háj-Esős április,hűvös május gyümölcsöt,szénát

hoz

Ein Khu teckt alle Armut zu-Egy tehén megszüntet minden szegénységet

Wer schimpft,ter khauft-Aki ócsárol,az vásárol

Tume hot a Klick-A butának szerencséje van

Wos vom Hirn fehlt,steckt in Fies-Ha valamit elfelejtettünk ,újra meg kell tennünk az utat

 

Mennyi bölcsesség,mennyi tapasztalat,mennyi igazság és aktualitás van ezekben a

mondatokban!(Szerk.)

Húsvét és locsolás

Húsvét és a locsolás
Húsvét hétfőjén a locsolás az egész falu ifjúságát megmozgatta. A nagyobb
fiúk virágot kaptak, a kisebbek piros tojást. Folyt a vetélkedés ki gyűjtött össze
többet, sokszor volt gyomorrontás a vége, mert sorra fogyasztottak is belőle.
A locsolás a déli harangszóval ért véget. Délután már csak a legények
mentek locsolni, és csak egy lányhoz, a szívük választottjához. Ha a legény
egy szál rózsát vagy szegfűt kapott az azt jelentette, hogy érzelmei megértésre
leltek. Nagyon szemérmes bátorítás volt ez a megkülönböztető virágdísz. Az
esélytelenek ugyanis nárciszt, jácintot, vagy tulipánt kaptak.
Locsolás este nagy divat volt a bejárati kiskapuk kicserélése vagy
elhurcolása, a felnőtt lakosság nagy bosszúságára. Sokszor a falu másik végére
is, de legalább a harmadik szomszéd virágoskertjéig cipelték el az utcaajtót.
Eredetileg azt bosszulták meg, hogy nem engedték be a legényeket locsolni,
aztán csak úgy stikliből, bosszantásként, vagányságból, eszelték ki a mindenfajta
megtorlást, tréfát. Magukkal nem bíró legények néha még azt is megcsinálták,
hogy az egyik gazdának darabokra szedték éjjel a szekerét és a ház tetején
összerakták. Reggel a gazda megdöbbenve vette észre, hogy a szekere a kémény
mellé került menetkészen, kassal, ülődeszkával, csak a lovak hiányoztak.
Szerencsétlen, csak fogta a fejét káromkodott s nem tudta megérteni hogyan
kerülhetett a szekere a tetőre?

Májusfa állítás

 

 A májusfaállítás magyar szokás,

de kis falunkban is állították a lányoknak,átvéve ezt a kedves hagyományt. Folyt is a lányok között a vetélkedés kié a nagyobb, magasabb. Kering a faluban sok kalandos történet ezzel kapcsolatban, például, hogyan sikerült a Nagytisztás mellől szakadó esőben lehozni a fiúknak a „legszebb”fát, beláthatjuk, közelebb nem találtak megfelelőt. Sok fröccsbe és sörbe kerülhetett az udvarló fiúnak, hogy barátait rá tudta venni erre az áldozatra, de biztosan megérte!

 A májusfa eredetéről és már a múlt században is meglévő változatairól az alábbiakat olvashatjuk: Minden év május elsején a falukban, városokban, sok épület előtt lehet leszúrva látni virító zöld levelű, ágas-bogas, karcsú, magas fákat, melyeken virágok, szalagok, italok, füzérek stb. díszelegnek.

Falvakon, nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják fel május 1 napjára virradóra a májusfát;

A májusfáról azt írják, hogy” sz. Jakab és sz. Fülöp, midőn térítgetni jártak, útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon; ezt ebbeli cselekvényéért a pogányok tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbotját, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült”. Ez volt sz. Jakab apostol napja virradójára május 1-én. Nőtlen ifjak ez időtől fogva, és ennek okán szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, még pedig ha lehet észrevétlenül.
     
A májusfát vagy májusi gallyat világosig őrizni kellett. A két háború között divatba jött a szerenád, az éjjelizene május elsején. Amelyik lánynak már volt udvarlója, az május l-jén kapott májusfát. Leggyakrabban nyárfa volt, de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét is. A fákra színes papírszalagokat akasztottak. Ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával.

A májusfák kidöntése járt együtt általában nagyobb ünnepélyességgel. Ha a szerenád a májusfa állítás éjjelén elmaradt, sokszor ilyenkor derült csak ki, hogy ki is volt az elkövető. A háziak süteménnyel, borral kínálták a legényeket.

 

Álljon itt egy szép szerenád dalnak a szövege:

 

 Still ruh der See….

 

Still ruht der See!Die Vöglein schlafen.

ein Flüstern nur ,du hörst es kaum,

Der Abend naht und senkt sich nieder,auf die Natur ein süszer traum,

auf die Natur ein süszer Traum.

 

Still ruht der See,durch das Gezweige,

der heil’ge Odem Gottes weht,

Die Blümlein an dem Seegestade,

Sie sprechen fromm ihr Nachtgebet,

Sie sprechen fromm ihr Nachtgebet.

 

Still ruht der See,vom Himmelsdome,

Die Sterne Friedsam niederseh’n,

O Menschenherz,gib dich zum Frieden,

Auch du,auch du wirst schlafen geh’n,

Auch du,auch du wirst schlafen  geh’n.

 

Csendes  a tó…….

 

Csendes a tó, a kismadárka,

mit álmodik a tó felett,

a nap leszáll,szellő sem rezzen,

Csak a természet szendereg,

csak a természet szendereg.

 

Ifjú leány ajkán mosollyal,

még álmodja az életét,

Csapongva száll, mint röpke pille.

hol így szeret,hol úgy szeret,

hol így szeret,hol úgy szeret.

 

 

 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla templates by L.THEME