Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

A kismarosi volt népiskola 1900-as évekből származó épületében található Kismarosi Sváb
Muzeális Gyűjteményben (korábban: Falumúzeum) 1993-tól állandó kiállítás tekinthető meg
a falu XIX. századi és az azóta eltelt életére jellemző tárgyakból, iratokból, képekből, stb.

A kiállításon láthatjuk őseink praktikus háztartási eszközeit, függönyöket, csipkéket,
babakelengyéket, csipkés ágyneműt, konyhai falvédőket. Rekonstruáltunk egy sváb női
népviseleti ruhát is.

A mélyen hívő, katolikus vallású kismarosiak által 1827-ben megépített templomból
származó ereklyékből és régi kegytárgyakból bemutatunk pl. gótbetűs imakönyveket, öreg
miséző és ministránsruhákat, régi templomi zászlókat, feszületeket, stb. Kiállítottunk még régi
tankönyveket, német és magyar nyelvű bizonyítványokat, kottákat is.

Bemutatjuk őseink régi mezőgazdasági, szőlészeti és borászati szerszámait, eszközeit. A
XIX. században megkezdődött iparosodás kőműves, ács, asztalos és kádár szakmáinak
munkaeszközeiből is kiállítottunk néhányat.

A nagyrészt digitalizált fotógyűjteményünk tablóinak főbb témakörei: óvodai és iskolai
csoportképek, egyházi rendezvények, cserkészek élete, a földművelés múltja és jelene,
szőlészet és borászat, esküvői képek, kismarosi családok, stb.

A muzeális gyűjtemény rendszeresen frissített honlapja: 
www.kismarosifalumuzeum.hu/

Nyomtatás