Négy éves összefoglaló

A Német Nemzetiségi Önkormányzat négy éves                   munkájának összefoglalása:

                                       2010.októberétől-2014.októberéig 


    Nehéz feladat a leltárt elkészíteni a négy évig végzett munkáról. Mi tudásunk alapján megpróbáltunk lelkiismeretesen dolgozni, elfogadtatni azt amit csinálunk. A négy év alatt kis lépésekben mérhetőek le az eredményeink,de hála Istennek beszámolhatunk róluk. Sok esetben kellett harcolnunk, kiállni azért, amit jogaink alapján simán el lehetett volna érni, de kitartásunk végül meghozta a várt eredményt. Sikerült elfeledett hagyományokat feléleszteni, új eseményeket, rendezvényeket elindítani a hagyománnyá válás útján.
 
Az idős korosztály elismerése mellett,ha sikerül újraválasztásunk,  tovább kell viszont dolgoznunk az utánunk következő generációk érdeklődésének felkeltéséért, jobban és többször bevonni őket a német önkormányzati munkába. A munkával eltöltött évek hiábavalóak, ha nem találunk követőkre, akik tovább folytatják. A mai fiatalok ebben a zűrzavaros időben el vannak foglalva a kenyérkeresettel, család alapításával és fenn tartásával. Kevés szabadidejüket nehéz beosztani a család, az egzisztencia teremtés, a közért végzett munka vállalása között. Természetes, hogy a  falu az idős korosztály kihalásával már nem a régi.  Ami elmúlt elmúlt, tudjuk vissza nem hozható, de emlékezni és ápolni az emlékeket mindannyiunk kötelessége. 
   Nekünk is el kellett érni egy bizonyos kort, talán kissé megkésve, de  még időben,hogy aktívabban  foglalkozzunk a kismarosi svábság életével,és megtartásával. Reméljük a fiatalok is  megérnek a feladatra! Az, hogy mi életünk során eddig is szolgáltuk a falu közösségét természetes volt és most is az. A német önkormányzati munka keretbe foglalja mindazt, ami számunkra kedves, megőrizendő, fontos. Őrizni a múltat és alakítani a jelent és tervezni a jövőt nem könnyű feladat. Őrizni gyerekkorunk eseményeit és emlékeit  az életünket végigkísérő falubeliekkel, együtt örülni és gyakran együtt szomorkodni velük, megőrizni a szétesőben lévő közösséget és az utánunk következő nemzedékekkel  újra és erősebbre kovácsolni,  nem könnyű, mert nem gondolkodunk egyformán, mindenkinek más a fontos. De,amint a gyereknevelésben is a jó példa a legjobb eszköz, igyekszünk példát mutatni,hogyan lehet reményeink szerint eleget tenni ennek a szép,nemes feladatnak.
Kikkel sikerült négy év alatt  jó partneri viszonyt kialakítani a faluban ?
A községi önkormányzattal sikerült a kezdeti évekhez képest megtalálni a közös nevezőt, bebizonyosodott, hogy céljaink azonosak, ha a célokhoz vezető út megközelítése nem is mindig ugyanaz. Vitáink a német nemzetiségi nyelvtanítás bevezetése kapcsán rendeződtek, a program sikeresen működik, ennek mindannyian örülhetünk. Rendezvényeinkre ingyen használhattuk a Művelődési Házat, és az új közösségi házat. Ez vonatkozott  két hagyományőrző együttesünkre, akik ugyanezzel a segítséggel tudták lebonyolítani heti rendszerességgel próbáikat.
Közösen állítottuk fel a falu beköszöntő tábláit, csináltattuk meg és helyeztük el a lélekharangot a temetőben. Együtteseink részt vettek a falu rendezvényein, műsoraikkal színesítve azokat. A Marus napok, az Idősek napja, a Hősök napja közös esemény. 
 A  községi önkormányzattal együtt kirándultunk Wallhausenbe, testvértelepülésünkre, ahol kellemes napokat töltöttünk el. Reméljük a jövőben még többet és még hatékonyabban tudunk együtt dolgozni!
Az óvodánk német nemzetiségi óvoda. Itt cseperedik a jövő nemzedéke, akiknek már játék német nyelven énekelni,verselni és sváb zenére táncolni. 
Segítettük a Márton napi felvonulásaikat, támogattuk az óvónénik továbbtanulását, fizettük a gyerekek buszköltségeit szerepléseik,vagy kirándulásaik alkalmával. Könyveket, CD lemezeket vásároltunk, amiből taníthatják a kicsiket az óvónénik.
Hagyományossá vált a közös májfa állítása az óvoda udvarán, és a lebontása kapcsán a gyerekek kis nemzetiségi műsora, amit süteménnyel, üdítővel köszöntünk meg. Sváb rendezvényeink kapcsán többször sikerrel szerepeltek a gyerekek. Sor került közös sütésre is az óvodában, ahol a sváb konyhában gyakran asztalra kerülő kelt tészta volt a téma. A faluban állított adventi koszorút a gyerekek munkája díszítette, de a koszorún az általuk festett húsvéti tojások is remekül mutattak
Az iskolában felmenő rendszerben sikerült megvalósítani a német nemzetiségi nyelvoktatást, amely heti öt órában történik. Remek pedagógusi háttér mellett nem lehet kérdés a sikere. Óriási lehetőség a gyerekek számára, hiszen legfogékonyabb időszakukban, szorgalommal, sok sikert érhetnek el az idegen nyelv tanulása terén. 
A németes gyerekek bekapcsolódtak a faluközösség életébe is. Húsvét előtt tanítónénijükkel és szüleikkel együtt feldíszítették a kutat a templom lépcsőnél, amely szokás a német nyelvterületen élők körében. Ilyenkor kis műsort adtak, németül verseltek, énekeltek és táncoltak,ezután közösen vettünk részt a vízszentelő szentmisén. Reméljük szép hagyománnyá növi ki magát ez az esemény. Karácsonykor a Nachtigall kórus karácsonyi koncertjén már németül énekelték a hagyományos kismarosi énekeket. A kislányoknak egyforma ruhákat csináltattunk, a fiúk a szokásos sötét nadrágot viselik fehér inggel.
Idén Kismaroson került sor a német nyelvű szavalóversenyre, ahol a szomszéd települések gyerekeit is vendégül láthattuk. A 2013-2014-es tanév évzáró ünnepélyén először került sor a német önkormányzat által alapított Riener Rezső díj átadására,mely oklevél és könyvjutalommal járt.Ezután minden évben azok a gyerekek kaphatják meg,akik szorgalmasak és jó eredményt érnek el a német nemzetiségi nyelv tanulása folyamán a tanév alatt.
Valószínűleg későbbi tanulmányaik során, aztán majd felnőttkorukban veszik hasznát a lehetőségnek, hogy ilyen nagy óraszámban tudják elsajátítani őseink nyelvét.
Jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a plébános úrral,aki a lap megjelenése idején már máshol végez szolgálatot. Rendszeressé váltak a német nyelvű misék. Januárban a málenkíj robotra elhurcolásra emlékezéskor és a templom búcsúja alkalmával folyt németül a szertartás és a miseénekek is így hangzottak el. Az iskolások és szüleik nagy létszámban látogatták ezeket a szentmiséket.
Plébános úrnak köszönjük a segítséget,kívánunk további jó egészséget és sikereket az új helyén!


Hogyha már a templom a téma,itt említem meg a gyönyörű betlehemünket,amely advent idején sok örömet szerez kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
l A Nachtigall kórus és a Marus táncosok férfi tagjai ácsolták az istállót, a többi hozzávalót, a figurákat, az öltözetüket is   a német önkormányzat finanszírozta.
A falu Fő terén állított adventi és húsvéti koszorút is mi készíttettük,amit aztán közösen díszítünk.
Ebben az évben történt meg a német önkormányzat vállalásában és finanszírozásával a temető új kapujának megcsináltatása és felállítása.Igyekeztünk követni  a régi kapu formáját,motívumait,megőriztük a szép öntöttvas oszlopokat, a régi,még eredeti riglit.
Segítettük a sváb múzeum működését bizonyos költségeik átvállalásával,hozzájárultunk a múzeumlépcső helyreállításához. Támogattuk a múzeum Helyi értékek bemutatása elnevezésű anyagának  összeállítását , a helyi óvodás és  iskolás gyerekek számára történő múzeumi órák megtartását.Az iskolában  múzeumi órák keretében ismerkednek a gyerekek a falú múltjával, és így segítséget kapnak a honismereti tantágy elsajátításához .A Marus napok alkalmával rendezett múzeumi kiállítások  lehetővé teszik,hogy  írásos emlékeink, a sok megőrzött régi fénykép felidézze a múltat.  Köszönjük a múzeum minden munkatársának, hogy gondozzák, gyarapítják örökségünket!
            A Nachtigall kórus és a Marus együttes a két közösség, akiken keresztül fennmaradnak a szép dalok, a német nyelv, a táncok Kismaroson. Nagyon sok helyen jártak a környéken,de országszerte más sváb településeken is, és vitték szerepléseiken keresztül a falu jó hírét. A teljesség igénye nélkül: felléptek több alkalommal Zebegényben,Vácott, Nagymaroson,Verőcén,Berkenyén Szendehelyen, Szokolyán,   Visegrádon,Solymáron,Soroksáron,Tarjánban,Dunaszentmiklóson,Óbudán, Ceglédbercelen, Vecsésen,Dunabogdányban. Szép műsorral keveskedtek a két együttes tagjai a wallhauseni közönségnek , és sikert arattak már többször Szlovákiában is.A sok munkáért cserében , mindkét együttes ruhatárát sikerült szép fellépő ruhákkal színesíteni a német önkormányzat segítségével. Sok alkalommal álltuk a buszköltségeiket az utazások alkalmával. 
Jó lenne fiatalokat látni közöttük, hogy tovább tudják adni tudásukat! Köszönjük mindkét együttes tagjainak a munkáját, hogy szabadidejüket áldozzák a hagyományőrzés oltárán. Kívánunk mindegyiküknek jó egészséget, erőt, és reménykedünk, hogy továbbra is sikeresen tudunk együttműködni!
A környező települések német önkormányzataival jó baráti viszonyban vagyunk,ezért tettünk is.
Közösen megkötött szerződésünkben vállaltuk, hogy együtteseink kiajánlásával az ő műsoraik sikerét is segítjük, látogatjuk egymás rendezvényeit. Évente egyszer megbeszéltük meghallgattuk egymás gondjait, örültünk egymás sikereinek.
Minden évben farsang és búcsú alkalmával sváb estet rendeztünk.A meghívott fellépő együttesek sokunk tetszését elnyerték.Jártak itt többször a soroksári férfi énekkar tagjai,voltak vendégeink Berkenyéről,Tarjánból, Szendehelyről,Nagymarosról,Ceglédbercelről,Solymárról,Vecsésről.
A műsort minden alkalommal finom vacsora és jó sváb zene zárta.A programokon, amelyek ápolták a helyi nemzetiségi hagyományokat és erősítették a közösségi összetartozást, bárki részt vehetett.
 A német önkormányzat tájékoztató füzetét évente kétszer osztottuk szét a faluban,benne igyekeztünk tájékoztatni az önkormányzatban végzett munkánkról.
A négy év alatt 21 alkalommal üléseztünk, 270 határozatot hoztunk. Az elvégzett feladatok után  több mint 8 millió forintot sikerült pályázati úton elnyernünk,mely összeg a faluban került -kerül felhasználásra.
Idén október 12-én újra választunk,a Német Nemzetiségi Önkormányzat a következő személyeket jelöli  a következő öt éves időtartamra:
Erdővölgyi Emilné,
Andresz Györgyné
Less Rudolf
Buzásiné Delacasse Ivett
A következő tájékoztató azoknak szól,akik feliratkoztak a német nemzetiségi listára,és szavazhatnak október 12-én.
A szavazóhelyiségben 3 lapot fognak kapni.Az egyiken a helyi német önkormányzat tagjaira,legalább háromra lehet szavazni.Miután a nemzetiségi listára jelentkezők létszáma nem érte el a faluban a 100-at,ezért a jövőben csak 3 tagú lesz a német önkormányzat,a negyedik,legkevesebb szavazatot elért képviselő,mint póttag szerepel majd.A másik két lista  megyei és országos lista,megyei és országosan delegált német nemzetiségi képviselői tisztségekre jelöltekkel. Itt nem neveket kell megjelölni,hanem az ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége) mellé tegyék le voksukat!
Ők képviselik érdekeinket és minket is ők ajánlottak az önkormányzati tisztségre.Kérjük,hogy szavazataikkal támogassanak bennünket!
.
Most leköszönünk,de abban a reményben,hogy tovább dolgozhatunk a faluért, készen vagyunk az elkezdett munkát lelkiismeretesen folytatni.
Köszönetet mondunk mindenkinek a segítségéért,kívánunk jó egészséget,sok örömet, boldogságot kis  falunk közösségének!

Erdővölgyi Emilné
Horváthné Rapolder Ágnes
Less Rudolf
a tájékoztatót író és szerkesztő Andresz Györgyné

Rapolder Áginak köszönjük a négy évi munkáját,öröm volt vele együtt dolgozni.
Köszönjük,és kívánunk egyéni életében sok boldogságot,munkájához  további sok sikert!

Kismaros,2014.szeptember.15.

Nyomtatás